A Not Particularly Wounding Source Of Distraction 2013

Kwadrofoniczna kompozycja wykonywana na żywo z łodzi pływającej po wrocławskim odcinku Odry w ramach Przeglądu Sztuki Survival 11, 22 czerwca 2013

Działanie dźwiękowe w przestrzeni miejskiej mające na celu wzbogacenie zastanej audiosfery okolic Odry i jej kanałów o elementy syntetyczne, jednak stosunkowo delikatne i pozostające w harmonii z codziennymi odgłosami miasta.

watch the video! (sadly the sound is poor)

Założeniem jest szerokie wykorzystanie naturalnego pogłosu rzeki i jej otoczenia, jak też zadziwienie mieszkańców i skłonienie ich do refleksji nad tym, co słyszalne oraz nad akustyczno-przestrzenną relacją miasta i rzeki.

Formalnie interwencja może nawiązywać brzmieniem do odgłosów potencjalnie miejskich, marynistycznych czy zwierzęcych, jednak nieobecnych w tkance miasta lub ginących w codziennym zgiełku.

Dodatkowo mogą pojawić się elementy subtelnych, onirycznych melodii, modyfikujących kontekst emocjonalny przestrzeni, przydających nadodrzańskiej strefie filmowego charakteru poprzez obecność ulotnej muzycznej ilustracji.

Proponowana projekcja dźwiękowa ma mieć charakter aleatoryczny, nieliniowy i nieciągły, prezentowana zaś w nierównomiernie rozłożonych fragmentach czy epizodach, naśladując tym samym nierównomierność sonicznej tkanki miasta.

Media

performances