Fragile Boredom 2010

Fragile Boredom is an open platform curated by Paweł Kulczyński, established to confront the wide fields of experimental music and modern art.

We want to arrange creative opportunities, provide tools, invent new contexts and spread ideas among artists, theoreticians and audiences. We declare a wide spectrum of interests, no ‘regular’ activities, an elastic and ephemeral identity that fulfills approaching needs.

 

Participating artists, FB1: Erik Bünger, Marcin Dymiter, Lawrence English, Łukasz Jastrubczak, Bartek Kujawski, Paweł Kulczyński, Bartek Materka, Maciej Nejman, Robert Piotrowicz, Anna Zaradny

fragileboredom.org 

The very first Fragile Boredom episode consists of three parts: a week-long sonic workshop in the countryside, a weekend festival in Kraków and a short set of solo exhibitions by some specially invited artists. All the events will take place between August and November 2010.

The participating artists are renowned musicians vigorously exploring possibilities of modern art and cross-media visual artists. All of them work at the borders of styles and definitions, thus perfectly fitting our goal of our non-predetermined outcome.

The workshops take place on 23-31st of August in easternmost Poland. The proposed schedule contains several activities relating to country life, local social networks, objects and landscape. Invited artists are encouraged to perform spontaneous, live outdoor sets in the fields, create artworks, sounds and become inspired by living in the village. Various plants and insects are expected to support them.

 

Fragile Boredom \1 was organised by No Local Foundation within the framework of Chopin Anniversary Year. The project was made possible thanks to hospitality of Sebastian Cichocki, Teatr Nowy in Kraków, Kronika in Bytom and generous work of participating artists.

Fragile Boredom jest otwartą platformą mającą na celu konfrontowanie szeroko pojętej muzyki eksperymentalnej ze sztuką współczesną. Zamiarem jest kreowanie nowych kontekstów, sytuacji twórczych, oferowanie narzędzi oraz sposobności wymiany doświadczeń pomiędzy artystami, teoretykami i odbiorcami. Projekt zakłada rozległość potencjalnych pól działania, brak cyklicznych przejawów aktywności oraz efemeryczną a zarazem elastyczną tożsamość zależną od okoliczności.

Spośród wielu aspektów spodziewanej aktywności artysty, nuda, według powszechnego mniemania, zdaje się być najmniej zauważana, o ile wręcz nie jest kwalifikowana do grona wstydliwych słabostek niegodnych prawdziwego twórcy, co dzień przecież zaskakującego świat mnogością przejawów swej nieposkromionej mocy.

Wyklęta przez literatów, teologów, filozofów i psychiatrów znajduje wątłe schronienie w umysłach nielicznych odmieńców, przynosząc im wytchnienie i możliwość nieskrępowanego podążania ścieżkami swobodnych bioprądów. Zdaje się to owocować co najmniej równą ilością przełomowych działań, jak te wynikające ze sprawdzonych strategii wyniesionych przez generacje na piedestał: wytężonej pracy, ciągłego zaabsorbowania problemem i jego dogłębną analizą.

Niedobór bodźców (jedna z pożywek nudy) ma szczególne znaczenie podczas prób recepcji, czy też wzbudzenia zachwytu nad zjawiskami o pozornie niewielkiej fluktuacji, co miewa miejsce w przypadku wielu realizacji na polu tzw. muzyki eksperymentalnej i sound artu. Często istota rzeczy wymaga tam skupionej analizy delikatnej złożoności dzieła, wyłuskania ulotnego kontekstu, czy też, co jeszcze trudniejsze, odkrycia pewnej niemal metafizycznej "polikontekstowości" zauważalnej przy pracach site-specific.

Pierwsza i inaugurująca Fragile Boredom odsłona przybiera kształt trójetapowy: są to tygodniowe wiejskie warsztaty soniczne na Zamojszczyźnie (23 \ 31 sierpnia), dwudniowy festiwal w Krakowie w Teatrze Nowym (3 \ 4 września) i wreszcie krótki cykl wystawienniczy w Fundacji NoLocal i bytomskiej Kronice (wrzesień \ listopad).

Bieżąca edycja dotyczyć może poszukiwania ulotnego balansu pomiędzy nudą destruktywną a inspirującą, 'wygodną' nudą dającą komfort kontemplowania zjawisk dźwiękowych o często pozornie znikomej złożoności, wymagających uwagi i czasem bolesnej wręcz cierpliwości i ogniskowania. Może to być też nuda Cage'owska, w której nużąca czynność (też słuchania) osiąga w pewnym momencie krytyczny punkt przesilenia i staje się na powrót atrakcyjną.

Wśród zaproszonych artystów znajdziemy zarówno uznanych muzyków odważnie eksplorujących obszary sztuki (w tym soundartu), jak i artystów wizualnych wkraczających na obszary dźwiękowe. W przewadze będą jednak twórcy działający ponad tymi granicami, co zdecydowanie wpisuje się w pożądany obraz zdarzeń.

 

zaproszeni artyści:
Erik Bünger, Lawrence English, Marcin Dymiter, Łukasz Jastrubczak, Bartek Kujawski, Paweł Kulczyński, Bartek Materka, Maciej Nejman, Eiríkur Örn Norðdahl, Robert Piotrowicz, Anna Zaradny.
lista ta może ewoluować.

Paweł Kulczyński, kurator Fragile Boredom

 

Fragile Boredom \1 organizowany jest przez Fundację No Local w ramach obchodów Roku Chopinowskiego. Powstał dzięki gościnności Teatru Nowego w Krakowie i Sebastiana Cichockiego oraz pracy uczestniczących artystów.

 

specjalne podziękowania

Małgorzata Mleczko, Patrycja Musiał - fundacja NoLocal.org
Stanisław Ruksza - akuszer
Sebastian Cichocki - landlord
Rafał Nowicki - nagłośnienie, pomoc techniczna, sprzęt

various