Zeligson's Dream 2020

A radio play based upon Oct 2020 sound workshop and short residency in city of Łódź I held with local artists.

https://radiokapital.pl/shows/sluchanie-starego-polesia/sen-zeligsona-sluchowisko-pawla-kulczynskiegoWe did several "inverted soundwalks", playing back various recordings into the public space, trying to mix our projections with the available audiosphere. I combined the results to create a meandring impression, a futuristic collage as possible soundtrack for the borough in the years to come, broken into cinematic juxtapositions. There's also a layer of dreamy, organically synthesized parts I played live while listening to the field recordings, that bound nested episodes. There's no straight story here, no clear message, since it is a dream of a late ninetienth century architect, Adolf Zeligson, where he is musing about future roles for the palaces he designed, yet is constantly interrupted by unexplained ghostly occurences.

Artists involved in my workshop: Joanna Szczęsnowicz, Gabriela Gamrowska, Aleksandra Wygnańska, Filip Appel, Tomek Jeziorski, Gaja Olewińska, Dawid Furkot, Aleksandra Chciuk. Curators: Justyna Banaszczyk i Darek Pietraszewski (Radio Kapitał – Łódź).

 

Słuchowisko "Sen Zeligsona" jest pokłosiem mojej krótkiej rezydencji i warsztatów okołodźwiękowych, jakie przeprowadziłem jesienią na łódzkim Polesiu z lokalnymi artystami.Przekazali mi swoje rejestracje z kilku wspólnych spacerów, podczas których stosowaliśmy metodę emitowania nagrań w przestrzeni miasta i miksowania ich z audiosferą zastaną. Efektami posłużyłem się do stworzenia meandrującej impresji - futurystycznego, kolażowego soundtracku możliwych przyszłości dzielnicy, podanego w nieco kinematograficznej formie montażu atrakcji. Wykorzystałem też własne poszukiwania na polu syntezy dźwięku, organicznie budując oniryczne pejzaże, łączące poszczególne, szkatułkowe epizody, które rejestrowałem na żywo, słuchając nagrań terenowych. Nie ma tu wyraźnej historii, nie ma też jasnego komunikatu, wszakże to sen rozmarzonego architekta, rojącego sobie wizje przyszłych losów dla zaprojektowanych przez siebie pałaców, w które jednak co rusz wtrącają się niewyjaśnione zjawiska i koszmary.

W tworzeniu słuchowiska towarzyszyli łódzcy artyści i artystki: Joanna Szczęsnowicz, Gabriela Gamrowska, Aleksandra Wygnańska, Filip Appel, Tomek Jeziorski, Gaja Olewińska, Dawid Furkot, Aleksandra Chciuk. Kuratorzy: Justyna Banaszczyk i Darek Pietraszewski (Radio Kapitał – Łódź).

 

various